Tân Châu

Tân Châu (An Giang): Tìm mô hình để phát triển ngành du lịch

Tân Châu (An Giang): Tìm mô hình để phát triển ngành du lịch  (09/06/2021)

Tân Châu là thị xã biên giới, giáp với nước bạn Campuchia, là địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch. Xác định rõ mục tiêu trên,…
Ok om bok: Nghi lễ văn hoá nông nghiệp của người Khmer Tây Ninh

Ok om bok: Nghi lễ văn hoá nông nghiệp của người Khmer Tây Ninh  (14/11/2019)

Người Khmer Nam Bộ nói chung và Tây Ninh nói riêng là một bộ phận không thể tách rời của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Hơn 150…
TIN NỔI BẬT