Sông Hinh

Phú Yên: Đánh thức tiềm năng du lịch và kinh tế rừng, đưa Sông Hinh phát triển

Phú Yên: Đánh thức tiềm năng du lịch và kinh tế rừng, đưa Sông Hinh phát triển  (18/05/2021)

Sông Hinh là huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Phú Yên, với đặc thù về tự nhiên, xã hội và con người hội đủ tiềm năng để…
Xếp hạng 6 di tích cấp tỉnh ở Phú Yên

Xếp hạng 6 di tích cấp tỉnh ở Phú Yên  (21/08/2020)

UBND tỉnh ban hành các quyết định về việc xếp hạng 6 di tích cấp tỉnh trên địa bàn các huyện: Tuy An, Tây Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân.…
TIN NỔI BẬT