sông Cầu

Làng cổ bên sông Cầu của vùng Kinh Bắc

Làng cổ bên sông Cầu của vùng Kinh Bắc  (07/01/2021)

“Sông Cầu nước chảy lơ thơ” đã đi vào câu ca quen thuộc một thời của vùng Kinh Bắc. Dòng sông này đã bồi đắp phù sa màu mỡ cho…
Độc đáo con đường bên sông Cầu

Độc đáo con đường bên sông Cầu  (30/09/2020)

Con đường nằm bên sông Cầu ở vùng quê Kinh Bắc, bên cạnh một làng nghề gốm truyền thống chất đầy củi khô để đốt lò. Những chồng củi khô…
Kỳ thú biển đảo Sông Cầu (Phú Yên)

Kỳ thú biển đảo Sông Cầu (Phú Yên)  (16/03/2020)

Tuy thuộc tỉnh Phú Yên nhưng TX Sông Cầu có sự gắn kết mật thiết với TP Quy Nhơn. Mấy năm gần đây, nhiều điểm tham quan ở đây được…
TIN NỔI BẬT