Quảng Trị, giải pháp, phát triển du lịch

Quảng Trị: Bàn giải pháp thúc đẩy và phát triển du lịch

Quảng Trị: Bàn giải pháp thúc đẩy và phát triển du lịch  (25/05/2020)

Ngày 22/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh để đánh giá công tác phát triển du lịch năm 2019 và…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490