Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập ngành du lịch

Danh hiệu, giải thưởng quốc tế tôn vinh du lịch Việt Nam

Danh hiệu, giải thưởng quốc tế tôn vinh du lịch Việt Nam  (08/07/2021)

(TITC) - Với những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng, trong những năm qua Du lịch Việt Nam vinh dự nhận hàng loạt giải thưởng danh giá từ…
Thông báo Kết luận 179-TB/TW của Bộ Chính trị năm 1998: Quyết sách quan trọng tạo sự chuyển biến cơ bản cho Du lịch Việt Nam thời kỳ đổi mới

Thông báo Kết luận 179-TB/TW của Bộ Chính trị năm 1998: Quyết sách quan trọng tạo sự chuyển biến cơ…  (05/07/2021)

(TITC) - Ngày 11/11/1998, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 179-TB/TW về phát triển du lịch trong tình hình mới. Đây là văn bản chỉ đạo…
Ngày 14/10/1994: Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 46-CT/TW về

Ngày 14/10/1994: Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 46-CT/TW về  (02/07/2021)

(TITC) - Những năm đầu thời kỳ mở cửa nền kinh tế, ngành du lịch nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Tiếp theo Nghị quyết…
TIN NỔI BẬT