Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019

Trưng bày hơn 80 bức ảnh về di tích, danh thắng Khánh Hòa

Trưng bày hơn 80 bức ảnh về di tích, danh thắng Khánh Hòa  (17/05/2019)

Hưởng ứng Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019, tại Hội quán danh thắng Hòn Chồng, Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa tổ chức trưng bày, giới…
Viện Hải Dương học trưng bày tem về sinh vật biển

Viện Hải Dương học trưng bày tem về sinh vật biển  (14/05/2019)

Hưởng ứng chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019, Viện Hải Dương học (TP. Nha Trang) vừa tổ chức trưng bày các bộ tem về sinh vật…
TIN NỔI BẬT