Đề án 06

Vĩnh Phúc: Xây dựng mô hình điểm của Đề án 06 về triển khai nền tảng quản lý lưu trú

Vĩnh Phúc: Xây dựng mô hình điểm của Đề án 06 về triển khai nền tảng quản lý lưu trú  (23/11/2023)

Ngày 21/11, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số…
Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch

Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch  (23/05/2023)

(TITC) - Chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, một lần nữa tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính…
TIN NỔI BẬT