Cổng Du lịch thông minh

Khai trương Cổng Du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình

Khai trương Cổng Du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình  (19/11/2019)

Ngày 18/11, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức khai trương Cổng Du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình. 
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490