Chào năm mới 2021

Nhiều hoạt động đặc sắc trong chương trình lễ hội “Đà Nẵng - Chào năm mới 2021”

Nhiều hoạt động đặc sắc trong chương trình lễ hội “Đà Nẵng - Chào năm mới 2021”   (09/12/2020)

Sở Du lịch thành phố vừa cho biết, từ ngày 30/12/2020 đến 3/1/2021 tại quảng trường Công viên Châu Á, đường Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu) sẽ diễn ra…
Nhiều hoạt động đặc sắc trong chương trình lễ hội “Đà Nẵng - Chào năm mới 2021”

Nhiều hoạt động đặc sắc trong chương trình lễ hội “Đà Nẵng - Chào năm mới 2021”  (09/12/2020)

Sở Du lịch thành phố vừa cho biết, từ ngày 30/12/2020 đến 3/1/2021 tại quảng trường Công viên Châu Á, đường Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu) sẽ diễn ra…
Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn chào năm mới 2021

Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn chào năm mới 2021  (04/12/2020)

Từ nay đến cuối năm tại các địa phương sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn chào đón năm mới 2021.
TIN NỔI BẬT