Chân Mây-Lăng Cô

Đã có gần 50 dự án đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô

Đã có gần 50 dự án đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô  (04/03/2019)

Hai tháng đầu năm 2019, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô thu hút thêm 4 dự án quy mô lớn với tổng vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng. Như…
TIN NỔI BẬT