Căng Bắc Mê

Cần “làm sống lại” giá trị lịch sử Căng Bắc Mê

Cần “làm sống lại” giá trị lịch sử Căng Bắc Mê  (19/07/2019)

Sau hơn 26 năm Căng Bắc Mê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia; qua 4 lần tu bổ, tôn tạo,…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490