Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Hà Nội: Dấu ấn Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Hà Nội: Dấu ấn Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh  (03/07/2023)

Sau quá trình dài chuẩn bị, Bảo tàng ngoài công lập ở Hà Nội mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã cơ bản hoàn thành về trưng bày để…
Thành lập Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên Huế

Thành lập Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên Huế  (06/06/2022)

"Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh" là bảo tàng ngoài công lập chịu sự quản lý nhà nước của Sở VHTT tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế và chính quyền…
TIN NỔI BẬT