Hoạt động của ngành

Lục Yên (Yên Bái) phát triển các đội văn nghệ phục vụ du lịch

Cập nhật: 17/09/2020 10:45:42
Số lần đọc: 755
Một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của huyện Lục Yên năm nay là hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động các đội văn nghệ truyền thống ở các xã, thị trấn.


Ảnh internet

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, đến nay, 24/24 xã, thị trấn thành lập được đội văn nghệ truyền thống; trong đó, 3 xã: Mường Lai, Khai Trung và Lâm Thượng có đội văn nghệ hoạt động rất hiệu quả, phục vụ cho các hoạt động của xã, huyện. 3 đội văn nghệ này hiện cũng đang được huyện đầu tư phát triển để phục vụ hoạt động du lịch.

Cụ thể, thực hiện theo Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh, huyện đề nghị hỗ trợ cho đội văn nghệ xã Mường Lai 40 triệu đồng để đầu tư mua sắm trang phục, đạo cụ…; đối với 2 đội văn nghệ của xã Lâm Thượng và Khai Trung, hiện đã lập hồ sơ trình tỉnh hỗ trợ.

Các xã, thị trấn còn lại, đội văn nghệ cũng hoạt động khá tốt, điển hình như: xã Tô Mậu, xã Phan Thanh, thị trấn Yên Thế… đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại các thôn, bản, địa điểm có hoạt động du lịch cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống…

Nguồn: Báo Yên Bái

Cùng chuyên mục