MEDIA

Liên minh Châu Âu hỗ trợ kỹ thuật cho Ngành du lịch Việt Nam

Cập nhật: 09/04/2019 13:57:43
TCDL tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch tại Hà Nội