Hoạt động của ngành

Khánh Hòa: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch

Cập nhật: 06/11/2020 09:59:04
Số lần đọc: 502
Sở Du lịch Khánh Hòa vừa có công văn tiếp tục triển khai Kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Du lịch Khánh Hòa nhận định, dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến ngành Du lịch trong năm 2021. Để chuẩn bị tốt cho việc xây dựng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch Khánh Hòa trong thời gian tới, sở đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đề xuất các nội dung và giải pháp nâng cao hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch cho 2 tháng cuối năm 2020 và năm 2021. Trên cơ sở các ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp, sở sẽ tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Trước đó, Sở Du lịch Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch về thực hiện các giải pháp phục hồi từng bước hoạt động du lịch sau dịch Covid-19; kế hoạch truyền thông, xúc tiến quảng bá nhằm góp phần phục hồi du lịch Khánh Hòa sau dịch Covid-19./.

X.T

Nguồn: Báo Khánh Hòa

Cùng chuyên mục