Tin tức - Sự kiện

Kéo dài thời gian giảm 50% phí thẩm định cấp phép lữ hành và thẻ hướng dẫn viên đến hết 30/6/2022

Cập nhật: 29/12/2021 08:58:50
Số lần đọc: 972
(TITC) - Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có giảm mức phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.  

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Theo Thông tư 120/2021/TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. Mức phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC.

Trước đó mức phí thẩm định cấp phép lữ hành và thẻ hướng dẫn viên đã được giảm 50% từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính, mức thu phí, lệ phí được quy định như sau:

1. Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

a) Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép;

b) Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép;

c) Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép.

2. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại):

a) Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 650.000 đồng/thẻ;

b) Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 200.000 đồng/thẻ.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục