Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa chỉ cần nộp bản sao hợp đồng lao động hoặc thẻ hội viên khi làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Cập nhật: 11/11/2021 08:20:09
Số lần đọc: 843
(TITC) - Đây là nội dung được sửa đổi theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ban hành ngày 6/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.  

Theo đó, khoản 2 Điều 33 về hồ sơ đề nghị tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Bản sao một trong các giấy tờ sau đây đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa:

a) Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

b) Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.”

Như vậy, hồ sơ đề nghị đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa gồm có: Giấy đề nghị quy định theo khoản 1 Điều 33 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và bản sao các giấy tờ nêu trên.

Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm chỉ cần Giấy đề nghị theo mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành (6/11/2021).

Không áp dụng quy định của Quyết định này đối với những trường hợp đã được chi trả hỗ trợ hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa chi trả hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT