MEDIA

Hội nghị tổng kết công tác ngành Du lịch năm 2016

Cập nhật: 28/12/2016 15:12:49
TCDL tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch tại Hà Nội