Hoạt động của ngành

Hà Tĩnh: Khảo sát nhu cầu hệ thống biển chỉ dẫn du lịch

Cập nhật: 21/07/2021 08:23:12
Số lần đọc: 1459
Theo Kế hoạch số 191/KH-SVHTTDL, ngày 13/7/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, từ ngày 19 đến ngày 28/7/2021, đoàn công tác của Sở sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu hệ thống biển chỉ dẫn đến các khu, điểm du lịch dọc tuyến đường bộ.  Cuộc khảo sát nhằm đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu hệ thống biển chỉ dẫn đến các khu, điểm du lịch dọc tuyến đường bộ để đề xuất, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, thông qua khảo sát để nắm được hiện trạng hệ thống biển chỉ dẫn trên đường bộ để du khách tiếp cận với các khu, điểm du lịch, hệ thống tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các khu, điểm du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá giá trị tài nguyên du lịch đặc trưng, sớm phát triển du lịch Hà Tĩnh trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đưa du lịch Hà Tĩnh trở thành một trong những địa bàn trọng điểm du lịch khu vực. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phát triển sản phẩm du lịch địa phương.

Cuộc khảo sát sẽ tập trung vào các nội dung cụ thể như:

Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu hệ thống biển chỉ dẫn trên đường bộ để du khách tiếp cận với các khu, điểm du lịch, hệ thống tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh.

Xác định vị trí đặt, địa điểm lắp dựng biển phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các khu, điểm du lịch và quảng bá giá trị tài nguyên du lịch đặc trưng của các địa phương.

Lên phương án và lộ trình xây dựng biển chỉ dẫn tại các địa phương gồm kích thước, hình thức, nội dung mặt biển, thời gian dự kiến triển khai./.

Lê Hoa

Nguồn: Cổng TTĐT Du lịch Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục