Tin tức - Sự kiện

Du lịch là một trong 4 ngành kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh

Cập nhật: 29/05/2023 15:54:31
Số lần đọc: 283
(TITC) - Sáng ngày 28/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh với chủ đề “Hà Tĩnh - Hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ cùng sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các tỉnh bạn trong khu vực, ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, Hà Tĩnh đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; là tỉnh thứ hai của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Với chủ đề “Hà Tĩnh - hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng”, hội nghị cung cấp những thông tin cơ bản về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi, các danh mục dự án ưu tiên của tỉnh tới nhà đầu tư, thông qua đó thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh.

Theo đó, mục tiêu tổng quát mà quy hoạch đặt ra là xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất cả nước; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại ổn định, bền vững.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021- 2030 đạt trên 9%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 170 triệu đồng. Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 32,6%. Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 4,0 tỷ USD. Năng suất lao động tăng 11,3%/năm. Mức thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân khoảng 14 - 15%/năm, tỉ lệ thu ngân sách bình quân so với GRDP là 27%/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội cả thời kỳ khoảng 750 - 800 nghìn tỷ đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 0,6 - 1%/năm.

Bốn ngành kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh là: Công nghiệp luyện thép, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo sau thép và sản xuất điện; nông, lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ logistics; du lịch.

Quy hoạch xác định ba trung tâm đô thị: Trung tâm đô thị xung quanh thành phố Hà Tĩnh; Trung tâm đô thị phía bắc là thị xã Hồng Lĩnh; Trung tâm đô thị phía nam với hạt nhân là thị xã Kỳ Anh.

Ba hành lang kinh tế là hành lang kinh tế đồng bằng ven biển gắn với quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam và đường ven biển; hành lang kinh tế dọc quốc lộ 8 từ thị xã Hồng Lĩnh đến Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; hành lang kinh tế trung du và miền núi phía tây gắn với đường Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ ý kiến nhằm làm rõ hơn các mục tiêu, tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh, những định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực của Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; những vấn đề về biến đổi khí hậu mà Hà Tĩnh phải đối mặt.

Các đại biểu cũng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để Hà Tĩnh hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trọng tâm là khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa hạ tầng số, nghiên cứu phát triển công nghệ mới phù hợp với các ngành kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng, xác định tầm nhìn, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển, tạo cơ hội mới và giá trị mới cho sự phát triển của quốc gia, vùng, địa phương trong thời kỳ quy hoạch.

Hà Tĩnh đã hết sức quan tâm, tập trung làm tốt, đi đầu trong công tác quy hoạch và là tỉnh thứ hai trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược phát triển, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng cả vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng là một trong những địa phương có nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh đột phá với 4 ngành trọng điểm, 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế và 1 trung tâm động lực tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế; tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, để người dân thực sự được thụ hưởng từ thành quả của công cuộc đổi mới và phát triển.

Tỉnh cần tập trung các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án trong Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; tổ chức công bố rộng rãi thông tin quy hoạch, thành lập trung tâm thông tin để quảng bá, giới thiệu quy hoạch, thu hút các nhà đầu tư, kinh doanh; tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch, định kỳ rà soát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp tục áp dụng các giải pháp cần thiết để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cao nhất của năm 2023, góp phần vào kết quả của cả nhiệm kỳ và đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước; giải phóng các điểm nghẽn của thị trường; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành với người dân và doanh nghiệp; đổi mới tác phong lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển và tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh.

Củng cố vững chắc, tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tận dụng sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; đề cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử, Đoàn đại biểu Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp; nghiên cứu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khoa học, minh bạch; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng kỳ vọng của người dân...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: quochoi.vn

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh Quyết định số 1363/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị, với 15 dự án được ký kết có tổng mức đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng; 25 bản ghi nhớ hợp tác có tổng mức đầu tư hơn 210 nghìn tỷ đồng sẽ góp phần tạo động lực, dư địa mới cho tỉnh. Để thực hiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể quốc gia, tỉnh Hà Tĩnh cam kết sẽ làm hết sức mình để đánh thức các tiềm năng, lợi thế, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 28/5/2023

Cùng chuyên mục