Tin tức - Sự kiện

Bộ VHTTDL tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cập nhật: 17/05/2024 10:58:13
Số lần đọc: 741
(TITC) - Chiều ngày 16/5, Bộ VHTTDL tổ chức chương trình Tọa đàm, gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5) với chủ đề "Tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ".

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: TITC

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ cho sự phát triển của ngành. Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu độc lập cấp quốc gia, các chương trình KHCN và đề tài độc lập cấp Bộ, cấp cơ sở. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã phản ánh tương đối toàn diện công tác quản lý nhà nước và hoạt động phát triển sự nghiệp; làm rõ những vấn đề lý luận và tổng kết thực tiễn về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã được ghi trong các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành.

Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2024 có chủ đề: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Nâng tầm vị thế quốc gia”, vì vậy Thứ trưởng mong rằng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng phát triển, kết quả nghiên cứu đạt chất lượng tốt, thiết thực, hiệu quả, gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn phục vụ hoạt động của ngành.

Thứ trưởng hy vọng với sự nhiệt huyết, say mê với tinh thần đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, các nhà quản lý sẽ góp phần tích cực đưa hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ VHTTDL thật sự phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần đẩy nhanh quá trình hồi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng đề nghị các nhà quản lý, nhà khoa học cùng nhìn nhận, đánh giá lại công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị mình và của Bộ trong năm vừa qua về những mặt đạt được, những điều còn tồn tại để có những định hướng, giải pháp triển khai tốt hơn trong thời gian tới, trong đó đặc biệt là tăng cường liên kết trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.

TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo kết quả hoạt động KHCN.

Báo cáo về kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ VHTTDL năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết: Về công tác ban hành văn bản và hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1233/QĐ-BVHTTDL ngày 12/5/2023 quy định mức chi trong lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ VHTTDL (thay thế Quyết định số 981/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2019). Đồng thời tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học triển khai "Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030" đến toàn thể các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong đó có định hướng các nội dung nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng lĩnh vực.

Về kết quả nghiên cứu khoa học, Bộ đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ góp phần hiện thực hóa các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình, được ghi trong các Nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển của ngành. Được Bộ Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng và triển khai 01 đề tài độc lập cấp quốc gia về "Nghiên cứu phát triển du lịch biển đảo bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận" do Viện Bảo tồn di tích là đơn vị chủ trì. Có 4 nhiệm vụ thuộc Đề án cấp quốc gia do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia làm đơn vị chủ trì; Đề xuất đặt hàng 7 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, trong đó có 2 nhiệm vụ được đưa vào tuyển chọn.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" với 17 đề tài nhánh và 1 đề tài báo cáo tổng hợp, đã nghiệm thu cấp Bộ 12 đề tài, 5 đề tài sẽ được nghiệm thu trong tháng 6/2024 và nghiệm thu Báo cáo tổng hợp vào tháng 12/2024.

Triển khai thực hiện 41 đề tài độc lập cấp Bộ chuyển tiếp năm 2022-2023 và 21 đề tài độc lập cấp Bộ năm 2024-2025. Năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024 đã nghiệm thu 45 đề tài độc lập cấp Bộ...

Về kết quả hoạt động khoa học công nghệ 5 tháng đầu năm 2024 và xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, Vụ trưởng Nguyễn Thế Hùng cho biết, ngày 25/1, Bộ VHTTDL đã tổ chức buổi làm việc với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái.

Căn cứ Kết luận cuộc họp, Bộ VHTTDL đã đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Chương trình KHCN cấp quốc gia "Phát triển các ngành công nghiệp văn hỏa Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045" và Chương trình (hoặc các nhiệm vụ) KHCN cấp quốc gia "Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển thể dục thể thao hiện đại".

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL đang xây dựng kế hoạch Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Trong đó, đã tiến hành họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2025-2026, kết quả đã xác định được 27 đề tài độc lập cấp Bộ, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành Danh mục nhiệm vụ và thông báo tuyển chọn rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: TITC

Đồng thời, xác định 2 nhiệm vụ cấp Quốc gia để đặt hàng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực thể dục thể thao và du lịch. Đó là nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý điểm đến du lịch thông minh” “Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tập luyện trên môi trường ảo cho vận động viên các môn đối kháng cá nhân - Thử nghiệm trong luyện tập môn Boxing và Đấu kiếm” thuộc chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”.

Tại buổi Tọa đàm, các nhà khoa học đến từ các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng, cơ quan thuộc Bộ VHTTDL đã phát biểu ý kiến, chia sẻ về các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ trong năm 2023, đồng thời nêu lên các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ của Bộ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, sự liên kết giữa các đơn vị trong nghiên cứu khoa học là vô cùng quan trọng. Vì vậy trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần tăng cường liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa các chuyên gia, nhà khoa học của các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng, cơ quan thuộc Bộ. Thứ trưởng giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp, tạo điều kiện để các chuyên gia, nhà khoa học trong Bộ hoàn thành các đề tài nghiên cứu. Các nhà khoa học cần cố gắng hơn nữa để có nhiều đề tài khoa học có giá trị thiết thực và đem lại hiệu quả cao.

Thứ trưởng kỳ vọng trong thời gian tới, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ VHTTDL thực sự trở thành động lực, góp phần quan trọng trong phát triển toàn diện ngành VHTTDL và chương trình phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam sẽ đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 17/5/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT