Non nước Việt Nam

Nghi lễ truyền thống của người Kơ Ho ở Cao nguyên Di Linh

Nghi lễ truyền thống của người Kơ Ho ở Cao nguyên Di Linh  (19/04/2019)

Khác so với một số tộc người trong nhóm như Kơ Ho - Nộp, Kơ Ho - Kơ Yòn và các dân tộc Mạ, M’Nông... ở dãy Trường Sơn Tây Nguyên chọn phương thức canh tác lúa rẫy, thì người…
TIN NỔI BẬT