Non nước Việt Nam

Độc đáo Chợ tình Ba Tiên

Độc đáo Chợ tình Ba Tiên  (19/06/2019)

Hàng năm, du khách đến với Cao nguyên đá Đồng Văn, ngoài khám phá, trải nghiệm Chợ tình huyền thoại Khau Vai hay Chợ tình Phong lưu ở Du Già mỗi năm một lần, thì nay còn có một chợ…
TIN NỔI BẬT