Non nước Việt Nam

“Gốm cổ Champa Bình Định”

“Gốm cổ Champa Bình Định”  (22/04/2008)

“Gốm cổ Champa Bình Định” của TS. Đinh Bá Hòa (Bảo tàng Tổng hợp Bình Định) là công trình nhận diện tương đối đầy đủ và có hệ thống về gốm cổ Champa Bình Định (gốm Gò Sành).
TIN NỔI BẬT