Tin tức - Sự kiện

Ngày 14/5/2008: Khai mạc Đại Lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008 tại Việt Nam

Ngày 14/5/2008: Khai mạc Đại Lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008 tại Việt Nam  (09/05/2008)

Trong những ngày diễn ra Đại lễ sẽ có nhiều hoạt động như: Lễ khai mạc, Lễ tam bảo, múa Lục cúng, thắp nến cầu nguyện hoà bình, các cuộc hội thảo chuyên đề nhóm, thảo luận mở, chuyên đề…