Tin tức - Sự kiện

Chương trình Festival Huế 2008

Chương trình Festival Huế 2008  (03/06/2008)

Lễ khai mạc Festival Huế 2008 bắt đầu lúc 20 giờ ngày 03/6/2008 tại Quảng trường Ngọ Môn. Sau đó vào lúc 21 giờ, tại Đại Nội là Đêm hoàng cung không có dạ tiệc. Cung An Định sẽ diễn…