Tin tức - Sự kiện

Lào Cai: Chú trọng xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

Lào Cai: Chú trọng xây dựng đời sống văn hoá cơ sở  (07/05/2008)

Trong những năm qua, Lào Cai đã nỗ lực tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tư tưởng, đạo đức lối sống của nhân dân, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490