Tin tức - Sự kiện

Triển lãm - Hội chợ

Triển lãm - Hội chợ "Thế giới tuổi thơ" lần thứ XI năm 2008 tại Hà Nội  (22/05/2008)

Từ ngày 28/5/2008 đến ngày 1/6/2008, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam diễn ra các hoạt động của Triển lãm - Hội chợ "Thế giới tuổi thơ" lần thứ XI, năm 2008.