Tin tức - Sự kiện

Nhiều nét mới trong Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Nhiều nét mới trong Lễ Giỗ tổ Hùng Vương  (10/04/2008)

Với tên gọi “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam”, “Lễ hội đền Hùng năm 2008” sẽ được mở rộng hơn về không gian và thời gian.