Tin tức - Sự kiện

Đăk Lăk: Nhiều lễ hội dân gian được khôi phục

Đăk Lăk: Nhiều lễ hội dân gian được khôi phục  (26/06/2008)

Tỉnh Đăk Lăk đã sưu tầm, kế thừa, phát huy, bảo tồn 76 lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng và hai hệ thống nghi lễ, lễ hội (nghi lễ vòng đời, nghi lễ vòng cây lúa)…