Tin tức - Sự kiện

Ngày hội văn hoá các dân tộc Quảng Ngãi năm 2008

Ngày hội văn hoá các dân tộc Quảng Ngãi năm 2008  (02/06/2008)

Vừa qua, tại Trung tâm VHTT Dung Quất, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổ chức Ngày hội văn hoá các dân tộc Quảng Ngãi năm 2008.