Tin tức - Sự kiện

Nâng tầm hợp tác thông qua hoạt động giao lưu văn hoá

Nâng tầm hợp tác thông qua hoạt động giao lưu văn hoá  (18/08/2008)

Cùng với các hoạt động thu hút du khách, việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật tại “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” lần thứ 6 đã góp phần…
http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490