Tin tức - Sự kiện

Hoàng Liên Sơn - Điểm du lịch đáng đến năm 2019

Hoàng Liên Sơn - Điểm du lịch đáng đến năm 2019  (14/01/2019)

Tạp chí National Geographic (Mỹ) giới thiệu 28 điểm du lịch đáng đến tham quan năm 2019, trong đó có khu vực dãy núi Hoàng Liên Sơn, Việt Nam.