Non nước Việt Nam

Lễ cưới của người Dao đỏ

Lễ cưới của người Dao đỏ  (31/10/2008)

A Mùa thu, khi lúa đã gặt, thóc đã vào bồ, ngô đã xuống ruộng, đây cũng là thời điểm tộc người Dao đỏ tỉnh Lào Cai tổ chức lễ cưới cho con khi chúng đã đến tuổi…
TIN NỔI BẬT
http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490