MEDIA

Đẩy mạnh hợp tác giữa Hiệp hội DLVN và Kênh truyền hình văn hóa – du lịch Vietnam Journey
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490