Hoạt động của ngành

Phát triển du lịch cộng đồng, đánh thức một tiềm năng chưa được khai thác ở Bắc Giang

Cập nhật: 03/03/2022 05:23:17
Số lần đọc: 688
UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2022-2030 nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng các du lịch mũi nhọn và bền vững làm tiền đề, thúc đẩy các loại hình du lịch mới, phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên sẵn có.  


UBND tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 có các khu, điểm du lịch cộng đồng (DLCĐ) với các sản phẩm đặc thù. Tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển 2 mô hình thí điểm tại huyện Lục Ngạn, tiếp tục hỗ trợ các điểm hiện có. Phấn đấu đạt 2 triệu lượt du khách, trong đó khách lưu trú 1 triệu lượt người, doanh thu hơn 100 tỷ đồng, số lao động trực tiếp hơn 2 nghìn người.

Đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang nhân rộng các điểm DLCĐ tại huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Việt Yên và Sơn Động. Tiếp tục hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng khác, đặc biệt là 20 điểm du lịch cộng đồng vùng cây ăn quả Lục Ngạn. Chỉ tiêu khách du lịch đạt 3 triệu lượt người, trong đó khách lưu trú đạt 2 triệu lượt người. Doanh thu đạt trên 450 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân đạt 25%/năm (nếu kiểm soát được COVID-19).Tổng số lao động trực tiếp đạt trên 5.000 người.

Phấn đấu đến hết năm 2030 các điểm du lịch cộng đồng và thăm quan vùng cây ăn quả có đủ điều kiện đón ít nhất 1,0 triệu lượt khách/năm, trong đó có 10 nghìn khách quốc tế.

Điểm đến check-in hoa mận ở Tân Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) thu hút du khách thập phương đến chụp ảnh, trải nghiệm.

Tuy nhiên giai đoạn 2022-2030, tỉnh Bắc Giang cần tập trung phát triển các mô hình du lịch cộng đồng kết hợp với; Du lịch văn hóa, lịch sử tâm linh; Du lịch trang trại nông nghiệp, sinh thái, trải nghiệm (Farmstay); Du lịch ẩm thực, mua sắm; Du lịch chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (Wellness Tourism). Quảng bá rộng rãi các sản phẩm du lịch cộng đồng của tỉnh, thông qua sử dụng công nghệ số trong du lịch (du lịch thông minh).

Đồng thời nâng cấp tổng thể cơ sở vật chất, các dịch vụ gia tăng kèm theo và kéo dài thời gian lưu trú; thúc đẩy chi tiêu của du khách khi tiêu thụ các sản phẩm du lịch cộng đồng tại tỉnh. Hình thành các công ty có điều kiện phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Tạo việc làm cho người lao động tại các điểm du lịch cộng đồng, tăng nguồn thu nhập cho người dân từ hoạt động du lịch.

Chùa Bổ Đà là một trong những trung tâm Phật Giáo lớn nhất của dòng Thiền phái Trúc Lâm.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Bắc Giang cần đồng bộ cơ sở hạ tầng và xây dựng nền tảng, điểm du lịch cộng đồng thông minh; xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, có khả năng kết nối và có đủ điều kiện để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và cơ chế, chính sách phát triển du lịch cộng đồng; phát triển nhân lực du lịch cộng đồng. Xây dựng, phân loại và ưu tiên sản phẩm du lịch đặc thù; phát triển thị trường du lịch, định hướng thị trường khách hàng…

Hiện tại, trong giai đoạn 2022-2025 Bắc Giang tập trung đẩy mạnh xây dựng và vận hành 02 mô hình du lịch cộng đồng thí điểm. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, bồi dưỡng nhân lực tại các điểm du lịch cộng đồng sẵn có, nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm du lịch đến năm 2025-2030 sẽ hoàn thành việc xây dựng các quy chuẩn, quy chế, điều lệ hoạt động của các khu du lịch, điểm du lịch./.

Tiến Dũng - Văn Giang

Nguồn: vov.vn

Cùng chuyên mục