Hoạt động của ngành

Hải Dương có thêm 2 di tích quốc gia đặc biệt

Cập nhật: 26/12/2019 15:45:51
Số lần đọc: 760
Đó là di tích lịch sử Văn miếu Mao Điền và di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đền Xưa - chùa Giám - đền Bia (cùng huyện Cẩm Giàng).  

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 8) đối với 10 di tích. Hải Dương có 2 di tích là Văn miếu Mao Điền và di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đền Xưa - chùa Giám - đền Bia (cùng huyện Cẩm Giàng). Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

Như vậy đến nay, Hải Dương có 4 di tích quốc gia đặc biệt, bao gồm: khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và 2 di tích trên./. 


 

Nguồn: baohaiduong.vn

Cùng chuyên mục