Hoạt động của ngành

Bình Thuận: Quản lý, bảo vệ thắng cảnh Suối Tiên

Cập nhật: 11/11/2020 09:59:31
Số lần đọc: 702
Quần thể Thắng cảnh Suối Tiên thuộc địa bàn TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh vào tháng 11/2019, có tổng diện tích các khu vực bảo vệ là 16,72 ha (bao gồm khu vực bảo vệ I là 3,39 ha, khu vực bảo vệ II là 13,33ha).

Suối Tiên - Thắng cảnh không thể bỏ qua của hầu hết du khách khi đến Phan Thiết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, mới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã đề nghị UBND TP. Phan Thiết ban hành quyết định giao quyền quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị quần thể di tích Thắng cảnh Suối Tiên tại khu vực dự án Điểm du lịch Suối Tiên cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Green Dragon.

Theo đó, quá trình thực hiện cần lưu ý việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Thắng cảnh Suối Tiên phải tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa, Nghị định của Chính phủ về vấn đề này. Cụ thể nghiêm cấm các hành vi như: Chiếm đoạt, làm sai lệch di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa; Xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đại thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Luật Di sản văn hóa còn quy định: Khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích thì việc xây dựng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền xếp hạng di tích đó. Việc xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ II đối với di tích cấp tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh…

Trong khi đó, Nghị định của Chính phủ cũng quy định những hành vi làm sai lệch hoặc hủy hoại di sản văn hóa cụ thể là: “Làm thay đổi môi trường cảnh quan của di tích như: chặt cây, phá đá, đào bới, xây dựng trái phép và các hành vi khác gây ảnh hưởng xấu đến di tích”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND TP. Phan Thiết phối hợp Công ty CP Đầu tư xây dựng Green Dragon xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị quần thể di tích Thắng cảnh Suối Tiên. Qua đó làm cơ sở để doanh nghiệp căn cứ thực hiện cũng như giúp các ngành chức năng, địa phương giám sát và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, không để xảy ra tình trạng xâm hại, tác động làm thay đổi môi trường cảnh quan thiên nhiên, địa hình địa mạo của di tích…

Được biết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang tiếp thu, giải trình hoàn chỉnh ý kiến góp ý, thẩm định dự thảo về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích Thắng cảnh Suối Tiên. Tiếp đến sẽ tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích Thắng cảnh Suối Tiên. Khi đó Công ty CP Đầu tư xây dựng Green Dragon có trách nhiệm tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí thăm quan di tích Thắng cảnh Suối Tiên theo đúng quy định.

 Đ.QUỐC

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục