Hoạt động của ngành

Kon Tum: Bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống ở từng làng

Cập nhật: 25/11/2009 10:11:11
Số lần đọc: 2649
Bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống ở từng làng là một trong những giải pháp quan trọng trong việc xây dựng làng văn hoá ở Kon Tum được đông đảo đại biểu thống nhất tại hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá tỉnh Kon Tum (1989 - 2009) do Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh tổ chức vào ngày 23/11 tại thành phố Kon Tum.

Theo đó, các tổ chức chính quyền như: thanh niên, hội cựu chiến binh, phụ nữ… nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của các giá trị văn hoá truyền thống, giá trị văn hoá của dân tộc mình. Các tổ chức đoàn thể vận động già làng, người già dạy cho thanh niên đánh các bài cồng chiêng, múa hát dân ca, phục dựng một số lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian đồng thời bài trừ mê tín dị đoan, phong tục lạc hậu… Từ đó cố gắng xây dựng đội cồng chiêng, đội múa xoang của từng làng mình. Một số thôn, làng xây dựng các hương ước, quy ước của thôn để làm cơ sở điều chỉnh những xích mích, điều chỉnh những phong tục lạc hậu cần xoá bỏ và giúp mọi người trong khu dân cư sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; vận động người dân đầu tư phát triển các ngành nghề truyền thống như đan lát mây tre, hàng mỹ nghệ, dệt thổ cẩm…

 

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thống nhất một số giải pháp trong thời gian tới như: tặng cường công tác tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh thực hiện các hương ước, quy ước; bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh. Ban chỉ đạo các cấp không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp phát huy mọi lực lượng tham gia phong trào; gắn phong trào này với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương...

 

Tỉnh Kon Tum hiện có trên 500 thôn, làng, tổ dân phố đăng ký xây dựng Làng văn hoá và có 320/830 thôn, làng, tổ dân phố được công nhận làng văn hoá; gần 61.400 hộ đuợc công nhận gia đình văn hoá (đạt tỉ lệ 61,6%)… ./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục