Hoạt động của ngành

Cần Thơ: Kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2008

Cập nhật: 01/07/2008 14:07:19
Số lần đọc: 1987
6 tháng đầu năm 2008, hoạt động du lịch Cần Thơ có những bước phát triển mới. Các doanh nghiệp du lịch đón và phục vụ 375.973 lượt khách lưu trú, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước trong đó khách quốc tế ước đạt 113.100 lượt, tăng 75% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành 6 tháng qua, ước đạt 237,4 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ, đạt 53% kế hoạch năm 2008.

Nửa chặng đường của Năm du lịch quốc gia Mekong – Cần Thơ 2008 đã đi qua, các chỉ tiêu chủ yếu về lượng khách đến thành phố, khách lưu trú, hoạt động lữ hành, tổng doanh thu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.


Nhìn chung, công tác quản lý du lịch đã được tăng cường, công tác tuyên truyền quảng bá và liên kết hợp tác được đẩy mạnh. Công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực được quan tâm hơn đồng thời hoạt động thanh kiểm tra được duy trì thường xuyên đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh.


Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tiến bộ đã đạt được, ngành Du lịch thành phố Cần Thơ vẫn còn vướng mắc trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch và kêu gọi đầu tư các dự án du lịch lớn. Nguyên nhân chính là do công tác qui hoạch chưa ổn định, công tác bồi hoàn giải tỏa gặp khó khăn, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư chưa cụ thể, thiếu hấp dẫn. Mặc dù đã chú trọng tới đội ngũ nguồn nhân lực song tỉ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành còn thấp và thiếu tính chuyên nghiệp.


6 tháng cuối năm, toàn ngành du lịch thành phố tập trung tiếp tục xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện những nhiệm vụ còn lại của Năm du lịch.

Nguồn: Website Đảng CSVN

Cùng chuyên mục