Hoạt động của ngành

Kon Tum: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch

Kon Tum: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch  (19/09/2023)

Thời gian qua, tỉnh ta có nhiều chính sách, định hướng nhằm quản lý hiệu quả đối với các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Qua đó, từng bước định hướng hoạt động du lịch phát triển…