Hoạt động của ngành

An Giang tổ chức Tuần lễ VHTTDL kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

An Giang tổ chức Tuần lễ VHTTDL kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh  (03/08/2022)

Thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh này vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).…