Hoạt động của ngành

Việt Nam tham dự Hội nghị Liên minh hợp tác các Thành phố du lịch Mê Công - Lan Thương và Diễn đàn Thị trưởng Mê Công - Lan Thương về Văn hóa và Du lịch

Cập nhật: 25/10/2021 08:20:24
Số lần đọc: 892
(TITC) – Ngày 21/10/2021, thực hiện phân công của Lãnh đạo Bộ VHTTDL, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch làm trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến Liên minh hợp tác các thành phố du lịch Mê Công - Lan Thương và Diễn đàn các Thị trưởng Mê Công - Lan Thương về Văn hóa và Du lịch (MLC).  

Sự kiện do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc tổ chức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).

Đoàn Việt Nam có sự tham dự của Lãnh đạo 03 thành phố là Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và đại diện Cục Hợp tác quốc tế Bộ VHTTDL.

Mục đích của Hội nghị nhằm thực hiện nhận thức chung của Hội nghị Cấp cao MLC lần thứ 3, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao MLC lần thứ 6, hoàn thiện cơ chế hợp tác của Liên minh Hợp tác Thành phố du lịch MLC, cùng nhau đưa ra các giải pháp và chuẩn bị cho việc phục hồi ngành văn hóa và du lịch trong khu vực sau đại dịch Covid-19.

Sau phiên Khai mạc buổi sáng, Diễn đàn các Thị trưởng MLC về Văn hóa và Du lịch đã được tổ chức để các thành phố du lịch trong Tiểu vùng tham gia giới thiệu, trao đổi các giải pháp phục hồi văn hóa, du lịch sau đại dịch Covid-19 và thảo luận về ba chủ đề: (1) Cơ chế phối hợp khôi phục, phục hồi du lịch và đảm bảo an toàn sau đại dịch; (2) Hợp tác và hội nhập quốc tế giữa các thành phố Mê Công-Lan Thương; (3) Phát triển du lịch gắn với giảm nghèo ở khu vực nông thôn.

Đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia phát biểu về chủ đề “Cơ chế phối hợp phục hồi du lịch và đảm bảo an toàn sau đại dịch”. Đại diện của Thành phố Hà Nội tham gia phát biểu về chủ đề “Phát triển du lịch gắn với giảm nghèo ở khu vực nông thôn”.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục