Hoạt động của ngành

Thông báo về việc điều chỉnh tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch năm 2022

Cập nhật: 06/09/2022 09:57:56
Số lần đọc: 734
(TITC) - Được sự chấp thuận của Tổng cục Du lịch, ngày 05/9/2022 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã ban hành Thông báo về việc điều chỉnh tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch năm 2022.

Cùng chuyên mục