Hoạt động của ngành

Quang Bình (Hà Giang) giữ gìn và phát huy giá trị tín ngưỡng dân gian

Cập nhật: 22/07/2019 08:35:37
Số lần đọc: 1358
Huyện Quang Bình có 12 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn 15 xã, thị trấn. Trong đó, dân tộc Tày chiếm 45%, Dao 22,4%, Mông 4,7%, La Chí 5,3%, Pà Thẻn 8,5%... Các dân tộc đã phát huy tốt truyền thống lịch sử, văn hóa mang đậm bản sắc và tín ngưỡng dân gian trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.


Người dân xã Xuân Giang biểu diễn văn nghệ tại làng văn hóa du lịch cộng đồng.

Những năm qua, công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ huyện đối với việc giữ gìn và phát huy những giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian được quan tâm; trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh và các ngành liên quan... Đảng bộ huyện xác định:  Tín ngưỡng dân gian là truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, góp phần làm phong phú những nét văn hóa độc đáo; sự đa dạng văn hoá trong tín ngưỡng dân gian được thể hiện qua những làn điệu dân ca hát giao duyên, cọi, then; các điệu múa khèn Mông, múa Thuông của dân tộc Tày; các trò chơi dân gian, như: Đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo, đánh yến, đánh sảng, cắp kéng; nghề thủ công truyền thống, như: Rèn, đúc, thêu, dệt thổ cẩm. Các sản phẩm độc đáo trong nghệ thuật ẩm thực của các dân tộc, như: Xôi ngũ sắc, mèn mén, bánh rợm, bánh moọc. Đặc biệt, bà con các dân tộc còn lưu giữ và thường xuyên tổ chức thành công những lễ hội truyền thống, đặc trưng mang tính tâm linh, như: Lễ cấp sắc của dân tộc Dao; Lễ nhảy lửa, cầu mùa của dân tộc Pà thẻn; Lễ hội Lồng tồng của dân tộc Tày…

Để triển khai hiệu quả việc giữ gìn và phát huy những giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian trong đời sống đồng bào các dân tộc; Quang Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban liên quan điều tra, khảo sát, thống kê số liệu các tổ chức tôn giáo, các hoạt động tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng tâm linh, các lễ hội truyền thống, các nghi lễ thờ cúng tổ tiên, cúng thổ công, cúng thần rừng; các điệu múa dân gian của các dân tộc. Tại các xã, thị trấn Hội Nghệ nhân dân gian được thành lập với nhiều hoạt động phong phú.

Để đạt được kết quả trên, BCH Đảng bộ huyện thống nhất cao trong công tác lãnh, chỉ đạo việc giữ gìn và phát huy những giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian trong đời sống đồng bào các dân tộc. Thông qua các hội nghị, huyện đã kịp thời xây dựng các văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch hướng dẫn các phòng, ban chức năng và các địa phương triển khai tuyên truyền những giá trị tiến bộ của tín ngưỡng; cùng với việc bài trừ những hủ tục đến toàn thể người dân thông qua các phiên chợ, các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, họp thôn, hội nghị của xã, thị trấn; các buổi biểu diễn văn nghệ, đặc biệt là hình thức tổ chức lễ hội… Với những hình thức tuyền tải thông tin đa dạng đã góp phần tích cực giúp nhân dân có thêm nhận thức và hiểu rõ quan điểm đường lối của Đảng đối với tín ngưỡng dân gian trong đời sống đồng. Từ đó, tích cực phát huy và gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện xác định: Các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu về việc chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phát huy bản sắc văn hóa; kịp thời đẩy lùi các hiện tượng lợi dụng mê tín dị đoan gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết và các chính sách dân tộc, nhằm phát huy những giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian, bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Sin – Hải (Ban Dân vận Huyện ủy Quang Bình)

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục