Hoạt động của ngành

Phục hồi một số hình thái văn hóa phi vật thể tại Cù Lao Chàm

Cập nhật: 03/10/2020 17:20:13
Số lần đọc: 608
UBND TP.Hội An vừa phê duyệt phương án khảo sát, đề xuất phục hồi một số hình thái văn hóa phi vật thể tại Cù Lao Chàm đã bị mai một hoặc có nguy cơ mai một.

Lễ hội cầu ngư ở Cù Lao Chàm. Ảnh: QUỐC HẢI

Cùng với việc kiểm kê, nhận diện, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tại Cù Lao Chàm, các cơ quan, ban ngành thành phố sẽ tổ chức khảo sát các nội dung liên quan đến tập quán xã hội, tri thức dân gian, tiếng nói và chữ viết trên đảo.

Bên cạnh việc triển khai trưng bày các nghề thủ công truyền thống, đề xuất thực hiện một số sản phẩm du lịch gắn liền với văn hóa địa phương, củng cố hoạt động của khu chợ ẩm thực truyền thống, thành phố sẽ tổ chức lại các hoạt động truyền nghề và đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Phương án triển khai từ năm 2021 đến 2025 với kinh phí dự kiến 4,6 tỷ đồng.

 QUỐC HẢI

 

Nguồn: Báo Quảng Nam

Cùng chuyên mục