Hoạt động của ngành

Nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn Hà Nội

Cập nhật: 28/05/2021 10:16:30
Số lần đọc: 946
Ngành du lịch Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch không khói thuốc; phổ biến quy tắc ứng xử, bảo vệ môi trường… nhằm nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn.


Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản số 371/SDL-QLCSLT đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.

Theo đó, các đơn vị cần phổ biến rộng rãi đến người lao động và du khách về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường, nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch không khói thuốc; treo biển cấm hút thuốc lá ở các địa điểm cấm hút thuốc tại nơi làm việc, khách sạn, nhà hàng, phương tiện vận chuyển khách du lịch… và các địa điểm khác theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Các bộ quản lý, nhân viên nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch cần nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực về thực thi mô hình điểm không khói thuốc trên địa bàn Hà Nội; thực hiện giám sát, nhắc nhở các hành vi vi phạm và hành vi hút thuốc không đúng nơi quy định.

Ngoài ra, các đơn vị cần phổ biến, tuyên truyền đến du khách và người lao động về công tác bảo vệ môi trường; các quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, tại các cơ sở du lịch - dịch vụ tại các khu, điểm du lịch.

Các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch và các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội cần chủ động trang bị dụng cụ, thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo đúng quy định./.

PV/VOV.VN

Nguồn: VOV.vn

Cùng chuyên mục