Hoạt động của ngành

Mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa của tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật: 07/09/2021 10:22:51
Số lần đọc: 855
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết số 67 ngày 17/8/2021 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh.  
Mức thu phí tham quan mới là 20.000 đồng/người/lượt

Theo đó, mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hóa đối với người lớn, trẻ em từ đủ 16 tuổi trở lên là 20.000 đồng/người/lượt.

Trẻ em dưới 16 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 28 ngày 10/4/2012 của Chính phủ, người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa vừa thuộc diện người khuyết tật nặng được miễn thu phí.

Đối tượng được giảm 50% mức thu phí là các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170 ngày 14/8/2003 của Thủ tướng chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06 ngày 14/01/2011 của Chính phủ; người khuyết tật nặng theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 của Nghị định số 28 ngày 10/4/2012 của Chính phủ.

Cơ quan thu phí được trích lại 90% trên tổng số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải cho các nội dung chi theo quy định của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, nộp 10% tiền phí còn lại vào ngân sách nhà nước theo chương, mã nội dung kinh tế của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2021./.

T.T

 

Nguồn: Báo Đồng Tháp

Cùng chuyên mục