Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Phú Yên (5-3 sao)

Cập nhật: 20/09/2020 16:29:48
Số lần đọc: 260

 (Mã vùng: 84-257)

Sao Việt Resort & Spa *****
Núi Thơm, X. An Phú, TP. Tuy Hoà
Tel: 3789 999     Fax: 3793 473
Email: info@vietstarresort.com
Website: www.vietstarresort.com
Cendeluxe *****
2 Hải Dương, X. Bình Ngọc, TP. Tuy Hoà
Tel: 3818 818     Fax: 3896 896
Email: info@cendeluxehotel.com
Website: www.cendeluxehotel.com
Sài Gòn Phú Yên ****
541 Trần Hưng Đạo, P. 6, TP. Tuy Hoà
Tel: 3822 999     Fax: 3822 886
Email: sales@saigonphuyenhotel.vn
Website: www.saigonphuyenhotel.vn
KaYa ****
238 Hùng Vương, P. 7, TP. Tuy Hoà
Tel: 3819 999     Fax: 3896 666
Email: info@kayahotel.com.vn
Website: http://kayahotel.com.vn
Công Đoàn ***
53 Độc Lập, P. 7, TP. Tuy Hoà
Tel: 3823 187    Fax: 3825 767
Email: khachsancongdoanpy@gmail.com
Website: http://dulichcongdoanpy.com.vn
Long Beach ***
17 Độc Lập, P. 7, TP. Tuy Hoà
Tel: 3842 828   Fax: 3843 838
Email: info@longbeachphuyen.com
Website: www.longbeachphuyen.com
Hùng Vương ***
239-241 Hùng Vương, P. 1, TP. Tuy Hoà
Tel: 6253 545    Fax: 6253 547
Email: info@hungvuonghotel.com
Website: www.hungvuonghotel.com
 
   

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục