Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Khánh Hòa (2 sao - chưa xếp hạng)

Cập nhật: 20/09/2020 16:29:45
Số lần đọc: 280

 (Mã vùng: 84-258)

Khách sạn Blue Heaven ** 
43 - 44 Nguyễn Tất Thành, P. Phước Long, Tp. Nha Trang
Tel: 3889 568
Email: hotel.blueheaven@gmail.com
Khách sạn Glory Dragon **
98B/5 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3521 098   Fax: 3521 098
Email: sales@glorydragonhotel.com
Website: http://glorydragonhotel.com
Khách sạn Queen 1 **  
96B1/ 13 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3523 036
Email: khachsanqueennhatrang@gmail.com
Khách sạn Thiên Thanh Cerulean ** 
32 Pham Văn Đồng, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang
Tel: 3541 667
Email: fo.thienthanhhotel@gmail.com
Khách sạn Phố Biển Nha Trang  ** 
64/1 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3524 858    Fax: 3525 115
Email: info@phobienhotel.com
Khách Sạn New Day Nha Trang **   
24/39C Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3528 227
Email: info@nhatrangnewdayhotel.com
Khách Sạn Marilyn Nha Trang **   
51 Dương Hiến Quyền, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang
Tel: 0982 221 133
Khách sạn Aladin Nha Trang  **  
176/6 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 2465 455
Email: info.aladinnhatrang@gmail.com
Khách sạn Senkotel Nha Trang **
64 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3522 563
Khách sạn Olympic **
6 Phan Bội Châu, P. Xương Huân, Tp. Nha Trang
Tel: 3561 964
Email: sales@olympichotelvn.com
Khách sạn Full House Nha Trang ** 
3 Ngô Sỹ Liên, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang
Tel: 3563 508
Email: sm@fullhousenhatrang.vn
Khách sạn Thanh Long **   
28 D1/4 Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3528 687
Email: thanhlonghotel.nt@gmail.com
Website: http://thanhlonghotel.com.vn
Khách sạn Minh Thái **   
95 Hoàng Diệu, P. Phước Long, Tp. Nha Trang
Tel: 3881 290    Fax: 3880 987
Email: minhthaico@yahoo.com
Khách sạn Việt Sky **   
80 Lê Đại Hành, P. Phước Hòa, Tp. Nha Trang
Tel: 3516 636
Email: info@vietskyhotelnhatrang.com
Khách sạn Hoàng Thùy **  
29 Nguyễn Thiện Thuật, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3522 177
Email: hoangthuyhotel@gmail.com
Khách sạn C30 Glory Nha Trang  **
30C Nguyễn Thiện Thuật, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3524 281   Fax: 3524 283
Email: gloryhotelnhatrang@gmail.com
Website: c30hotel.com
Khách sạn Saint Paul ** 
95/3 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3525 441
Email: info@stpaulhotel.com.vn
Khách sạn Barcelona Nha Trang **  
34 Nguyễn Thiện Thuật, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang
Tel: 3526 966
Email: barcelona@dlvn.com
Khách sạn New Century Nha Trang **  
35 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3523 077
Email: newcenturyhotel.nt@gmail.com
Website: www.newcenturyhotelnt.com
Khách sạn Little Nha Trang **  
26B Nguyễn Thiện Thuật, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang
Tel: 3526 364
Email: littenhatranghotel@gmail.com
Website: http://www.littlenhatranghotel.vn
Khách sạn Tristar Nha Trang ** 
23 Lý Tự Trọng, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3522 221
Email: info@tristarhotel.com.vn
Website: www.tristarhotelnhatrang.com
Khách sạn CR Nha Trang **  
132/9 Hung Vuong, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3521 515
Email: thangbomhotel.nt@gmail.com
Website: www.crhotelnhatrang.com
Khách sạn Melyna **  
16 Dã Tượng, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang
Tel: 3882 179
Email: melynahotel@gmail.com
Website: http://melynahotel.com
Khách sạn Ngọc Hồng  **  
116 Đoàn Trần Nghiệp, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3830 666
Email: info@ngochonghotel.com
Website: www.ngochonghotel.com
Khách sạn Thiên Phúc **  
17-19 Nguyễn Chánh, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3527 259
Email:  info@khachsanthienphuc.com
Khách sạn White Lion 2  **  
4 Biệt Thự, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3526 433
Email: huanaz@dng.vnn.vn
Khách sạn Phương Nhung **  
75 Võ Trứ, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang
Tel: 3510 827
Email: hotelphuongnhung@gmail.com
Khách sạn Phú Thịnh **  
25 Nguyễn Thái Học, P. Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang
Tel: 3562 939
Email: hotelphuthinh@gmail.com
Website: www.phuthinhhotelnhatrang.co
Khách sạn An Khang *  
13 Nguyễn Trung Trực, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang
Tel: 3510 630
Email: ankhanghotelnt@gmail.com
Website: ankhanghotel.com
Khách sạn Thành Duy *  
30C Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel:
Email: thanhduy-hotel@yahoo.com
Khách sạn Đức Hoàng *  
56 Nguyễn Đức Cảnh, P. Phước Long, Tp. Nha Trang
Tel: 3883 894
Email: duchoang@dlvn.vn
Khách sạn Việt Vy  *  
Lô 10 KQH, Nguyễn Đình Chiểu, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3824 224
Email: vietvyhotel@dlvn.vn
Khách sạn Thu Nga *  
Tổ 13, Đường Đệ, P. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
Tel: 3553 477
Email: quangvinh@gmail.com
Khách sạn Tuyết Mai *  
5A Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3525 095
Email: dntntuyetmai@gmail.com
Khách sạn Dũng Trinh *  
5R Hùng Vương, P. Phước Tiến, Tp. Nha Trang
Tel: 3524 474
Email: sales@theriver-hotel.com
Khách sạn Đan Phượng *  
234B Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang
Tel: 3882 217 
Email: danphuong@gmail.com
Khách sạn Nắng Biển *
64B/9 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3522 286
Email: nangbienhotel@yahoo.com.vn
Khách sạn Mỹ Dung *
19 Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 6251 919
Email: mydunghotel@gmail.com
Website: mydunghotel.weebly.com
Khách sạn Cali *
21 Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3523 840
Email: calihotel@dlvn.com.vn
Khách sạn Happy House *  
64B/13 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3522 175
Email: happyhouse@dlvn.vn
Website: happyhousehotel.weebly.com
Khách sạn Song Long *  
70A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang
Tel: 3513 015
Email: songlong@dlvn.com.vn
Khách sạn Khánh Trà Nha Trang  *  
5 - Hoàng Diệu, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang
Tel: 3883 109
Email: khanhtra@gmail.com
Khách sạn Thiên Mã *  
96A/6  Đường Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3521 271
Email: khachsanthienma.com
Khách sạn Hoa Giấy *  
78/33 Tuệ Tĩnh, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 0905 215 729
Email: hoagiayhotel@gmail.com
Khách sạn Sun Flower Nha Trang *  
5 Trần Quang khải, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3522 889
Email: fo@sunflowernhatrang.com
Website: www.sunflowernhatrang.com
Khách Sạn An Phú
19 Đặng Tất, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang
Tel: 3831 555
Email: anphuhotelnhatrang@gmail.com
Website: anphuhotel.dlvn.vn
Khách sạn Camellia Nha Trang 2 *  
99A Nguyễn Thiện Thuật, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3526 412
Email: camelliatso@gmail.com
Khách sạn Quảng An *  
17 Ngô Sỹ Liên, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang
Tel: 3827 039
Email: huutridc95@gmail.com
Khách sạn Olympus Apartment *  
25 Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang
Tel: 3511 919
Email: olympus25nt@gmail.com
Khách sạn Xinh *  
6D Quân Trấn - Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3528 139
Email: info@nicehotelnhatrang.vn
Khách sạn Quảng An *  
17 Ngô Sỹ Liên, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang
Tel: 3827 039
Email: huutridc95@gmail.com
Khách sạn Olympus Apartment *  
25 Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang
Tel: 3511 919
Email: olympus25nt@gmail.com
Khách sạn Xinh *  
6D Quân Trấn - Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3528 139
Email: info@nicehotelnhatrang.vn
Khách sạn Nắng Biển *  
64B/9 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3522 286
Email: nangbienhotel@yahoo.com.vn
Khách sạn Mỹ Dung *  
19 Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 6251 919
Email: mydunghotel@gmail.com
Website: mydunghotel.weebly.com
Khách sạn Hoàng Long *  
30/12 Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3527 055
Email: hoanglong-hotel@dng.vnn.vn
 
Khách sạn Hoàn Hải *  
96A/4 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3523 262
Email: hoanhai96tp@dng.vnn.vn
Khách sạn Hòa Mỹ *  
17/4 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3524 555
Email: hoamyhotel@gmail.com
Khách sạn Cẩm Trang Nha Trang   
120/1 Nguyễn Thiện Thuật, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3526 820
Email: camtranghotel@gmail.com
Khách sạn Đại Nam   
1 Phạm Văn Đồng, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang
Tel: 3838 500
Email: dainam@dlvn.vn
Khách sạn Hoa Đào Nha Trang  
29 Phan Chu Trinh, P. Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang
Tel: 3813 623
Email: hoadaont.blogspot.com
Khách sạn Hoa Hồng Nha Trang  
26B Nguyễn Thiện Thuật, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang
Tel: 3526 278
Email: rosehotel_nt@yahoo.com
Khách sạn Souvenir Nha Trang 
2R Quân Trấn – Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3523 918
Email: info@souvenirnhatranghotel.com.vn
Website: souvenirnhatranghotel.com.vn
Khách sạn Golden Holiday
3/1 Trần Quang Khải, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3526 222
Email:info@goldenholiday.vn
Website: www.goldenholiday.vn
Khách Sạn Atthreekings 
2/7A Đinh Tiên Hoàng, P. Phước Tân, Tp. Nha Trang
Tel: 3528 047
Email: atthreekingshotel@gmail.com
Khách sạn Kalambak Apartment
10 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3524 333
Email: 3521 202
Khách sạn Huyền Trang
13 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Xương Huân, Tp. Nha Trang
Tel: 3829 345
Email: huyentranghotel6262@gmail.com
Website: http://huyentranghotelnhatrang.com
Khách sạn Ponys 2
8/8 Đinh Tiên Hoàng, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3522 186
Email: info@khachsanrelax2.com
Website: http://khachsanponys2.com
Khách sạn Vitamin Sea  
39c Yết Kiêu, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang
Tel: 0946 393 920
Khách sạn Vũ Quý 1  
330 Dã Tượng, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang
Tel: 3881 606
Khách sạn Olympic 
6 Phan Bội Châu, Phường. Xương Huân, Tp. Nha Trang
Tel: 3561 964
Email: sales@olympichotelvn.com
Khách sạn Nhị Hằng  
64B/7 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3525 837
 
Khách san Giấc Mơ  
96A7 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3524 247
Khách Sạn Trầm Hương 
30a, Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3525 730
Khách Sạn Sophia Nha Trang  
35 Trần Quang Khải, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3522 524
Khách Sạn La Suisse   
34 Trần Quang Khải, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Tel: 3524 353

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Khánh Hòa

Cùng chuyên mục