Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Bình Định (5-3 sao)

Cập nhật: 20/09/2020 16:29:50
Số lần đọc: 306

 (Mã vùng: 84-256)

FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort *****
Khu số 4, bãi biển Cát Tiến, X. Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn
Tel: 6273 333
Email: reservation@flcquynhon.com.vn
Website: www.flcquynhon.com.vn
Sài Gòn - Quy Nhơn ****
24 Nguyễn Huệ, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn
Tel: 3820100
Email: sales3@saigonquynhonhotel.com.vn
Website: www.saigonquynhonhotel.com.vn
Mường Thanh Quy Nhơn ****
2 Nguyễn Huệ, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn
Tel: 3892 666
Email: info@quynhon.muongthanh.vn
Website: www.quynhon.muongthanh.com
Avani Quy Nhơn Resort & Spa ****
Khu vực Bãi Dài, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn
Tel: 3840 132
Email: quynhon@avanihotels.com
Website: www.avanihotels.com/vi/quy-nhon
Hoàng Yến **** 
5 An Dương Vương, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn
Tel: 3746 900    Fax: 3746 756
Email: hoangyen-hotel@vnn.vn
Website: www.hoangyenhotel.com.vn
Hoàng Gia Quy Nhơn ****  
1 Hàn Mạc Tử, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn
Tel: 3747 100   Fax: 3747 111
Email: reservation@royalquynhon.com
Website: www.royalquynhon.com
Hải Âu **** 
489 An Dương Vương, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn
Tel: 3846 377    Fax: 3846 926
Email: info@seagullhotel.com.vn
Website: www.seagullhotel.com.vn
Quy Nhơn ***
8 Nguyễn Huệ, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn
Tel: 3892 401   Fax: 3891 162
Email: sale@quynhonhotel.com.vn
Website: www.quynhonhotel.com.vn
Hoàng Yến Canary ***
13-17 Nguyễn Huệ, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn
Tel: 3891 279
Email: info@hoangyencanaryhotel.com.vn
Website: hoangyencanaryhotel.com.vn
Osaka Quy Nhơn ***
98 A Mai Xuân Thưởng, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn
Tel: 3827 875   Fax: 3812 986
Email: osakaquynhonhotel@gmail.com
Website: osakahotel.vn

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục