Non nước Việt Nam

Hà Tĩnh: Lễ hội Cầu Ngư Nhượng Bạn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cập nhật: 01/06/2021 09:07:18
Số lần đọc: 886
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1729/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2021 về việc công bố Lễ hội Cầu Ngư Nhượng Bạn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Lễ hội Cầu Ngư Nhượng Bạn được người dân Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên tổ chức vào ngày 8/4 (âm lịch) hằng năm. Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn có lịch sử hình thành từ lâu đời, tương truyền có từ khi lập làng Nhượng Bạn vào thời Trần. Theo nội dung được ghi trên các bản sắc phong còn được lưu giữ tại Miếu Ngư Ông, thôn Phúc  Hải  thì ít nhất lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn đã có từ thời Nguyễn, cách đây hàng trăm năm.  Lễ hội gồm có 4 phần chính: nghi thức, tế lễ, lễ hội chèo cạn, lễ rước trên biển và lễ tế tại miếu đường.  Lễ hội được người dân Cẩm Nhượng  tổ chức nhằm báo đáp công ơn của thần Nam hải phù hộ cho ngư dân an lành, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm, mọi người hạnh phúc.

 Lễ hội Cầu Ngư Nhượng Bạn có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của cư dân vùng biển nơi đây, với ý nghĩa đó, Lễ hội đã được Bộ VHTT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Như vậy đến nay, Hà Tĩnh có 03 lễ hội được Bộ VHTT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Đền Chiêu Trưng - Lê Khôi, Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông và Lễ hội Cầu Ngư Nhượng Bạn).

Nguồn: http://sovhttdl.hatinh.gov.vn/

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT